(COVID-19) को कारण आवागनम निषेधज्ञा जारी भएको हुदा खाधान्न राहत वितरण गर्नुपर्ने विपन्न स्थानीय बासिन्दाहरुको विवरण उपलब्ध गराई दिनुहुन - श्री ( वडा कार्यालयहरु सबै ) मिथिला नगरपालिका ।