(Exam Schedule) अर्ध वार्षिक परीक्षा २०७७ को कार्यक्रम - मिथिला नगर परीक्षा समिति, धनुषा