(MEDPA) अन्तर्गत संचालन सिप विकास तालिम स्थगित गरिएको सम्वन्धि सूचना !!!