Elected Officials

Name Designation Section Phone
महेन्द्र महतो नगर प्रमुख मि. न. पा. ९८५१०४२९०६
सुनीता सिंह बुढाथोकी उप– प्रमुख मि. न. पा. 9851147979
जोगी महतो वडा अध्यक्ष वडा नं. १ ९८०७६७८१२९
बिहारी महतो वडा अध्यक्ष वडा नं. २ ९८०४८३८८६३
राम एकवाल महतो वडा अध्यक्ष वडा नं. ३ ९८५४०२३५६४
चन्द्र बहादुर बुलन वडा अध्यक्ष वडा नं. ४ ९८६६३७५६५३
रामचन्द्र महतो वडा अध्यक्ष वडा नं. ५ ९८०४८४०५१३
नन्द किशोर यादव वडा अध्यक्ष वडा नं. ६ ९८०४८०५४७२
राम बहादुर स्याङ्गदन वडा अध्यक्ष वडा नं. ७ ९७४८४५९५७७
विरेन्द्र महतो वडा अध्यक्ष वडा नं. ८ ९८१५८७००९९
दिपकजंग थापा वडा अध्यक्ष वडा नं. ९ ९८५४०२८८२०
सविन विक्रम थापा वडा अध्यक्ष वडा नं. १० ९८६००५९६४६
वेद वहादुर कार्की वडा अध्यक्ष वडा नं. ११ ९८४४४५७४७५
राम बहादुर स्याङ्गदन प्रबक्ता ९७४८४५९५७७