News and Notices

कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा - श्री (सम्पुर्ण कक्षा ८ संचालित विद्यालयहरू ) मिथिला नगरपालिका, धनुषा ।

           उपरोक्त सम्बन्धमा यस नगरपालिकाको आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण  परिक्षा समितिको मिति 2077/2/2 को निर्णयअनुसार  मिति 2076/11/28 गते देखि संचालित आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण  परिक्षा (कक्षा ८)को शैक्षिकसत्र 2076 को अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको ब्यहोरा सम्पुर्ण कक्षा ८ संचालित बिध्यालयहरुमा जानकारि

Pages