अत्यन्त जरुरी सूचना - श्री ( सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू ) मिथिला नगरपालिका , धनुषा ।