अविरल वर्षाको कारण भएका भौतिक क्षति भएको विवरण उपलब्ध गराई दिने बारे - श्री ( सवै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवशायीहरु ) मिथिला नगरपालिका ।