कोरोनाभाईरस (COVID-19) सम्बन्धी पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा - श्री ( वडा कार्यालयहरु सबै ) मिथिला नगरपालिका ।