च्यापकटर मेशिन खरिद सम्वन्धी आशयको सूचना -(प्रकाशित मिति २०७८/१२/०८) !!!