बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने सम्बन्धि सूचना - (प्रकाशित मिति : २०८०/१२/०५) ।