"मिथिला नगरपालिकाको चौथो नगरसभा, २०७६ बाट स्वीकृत नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम माननीय भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ ज्यूबाट समापन कार्यक्रमका केही झलकहरु" । -( मिति २०७६ साल असार २५ गते बुधबार )