मिथिला नगरपालिकाको छैंठैा नगरसभा २०७७, समापन्न समारोह !!!