मृतक कामदारको परिवारलाई आर्थिक सहायताका लागि निवेदन संकलन गर्ने बारे - श्री ( वडा कार्यालयहरू सबै ) मिथिला नगरपालिका ।