राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागी विवरण दर्ता कार्य स्थगन गरिएको सम्बन्धी सूचना !!!