राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागी विवरण दर्ता सम्बन्धी सूचना !!!