शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदान सम्वन्धमा - श्री ( सम्वन्धित समुदायिक विद्यालयहरू ) मिथिला नगरपालिका , धनुषा ।