शैक्षिक सत्र २०८० को विद्यार्थी भर्ना अभियान संचालन सम्बन्धमा - श्री (सम्पूर्ण विद्यालयहरू) मिथिला नगरपालिका ।