श्री महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयको बजार ठेक्का सम्वन्धि सूचना !!!