सामुदायिक औँलो स्वास्थ्यकर्मीको लागि लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना !!!