स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का जरिवाना तोकिएको उम्मेद्वारहरुले जरिवाना मिनाहाको निवेदन फारम भर्ने सम्बन्धमा !!!