Covid-19 विरुद्धको खोप भेरोसेलको पहिलो तथा दोश्रो मात्राको अभियान संचालन सम्वन्धमा - श्री (स्वास्थ्य संस्थाहरु सबै) मिथिला नगरपालिका !